pizzerie | restaurant | bar

 

Sponzoring je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby.

Sponzoring je spolupráce výhodná pro obě strany a může být ideální doplněk klasické reklamní kampaně. Ať už jde o sponzorování vrcholového sportu, malého sportovního oddílu, či kulturní akce, platí vždycky  jedno základní pravidlo: firma poskytne plnění (věcné nebo finanční) a pořadatel jej v rámci této sponzorské spolupráce adekvátně zviditelní.  

Takové základní pravidlo sponzoringu přitom lze naplnit mnoha různými způsoby a přitom tak, aby vše bylo v souladu s platnými zákony. V podstatě jde o umístění loga či sponzorského vzkazu tak, aby jej měl možnost zaregistrovat co největší počet lidí, a to nejen osobně (tady je počet respondentů omezený jen na účastníky sponzorované akce), ale také prostřednictvím médií. 

 

Základní postup pro sponzoring:

- zaslat žádost o spolupráci a zaslat ji na kontaktní email v dostatečném předstihu. Ve formě přihlášky zástupce neziskové organizace prezentuje následující body:

  * iniciály žadatele o sponzorskou spolupráci

  * kdo zastupuje žadatele a jakou má pozici  

  * pro jaký účel je žádán sponzorský příspěvek

  * datum konání akce

  * výše požadovaného plnění

  * co nabízí žadatel sponzorovi jako adekvátní protiplnění - zviditelnění

    (seznam míst vhodných pro reklamu, případně datumy promo akcí, mediální

    zviditelnění atd.)  

 

- Naše firma sponzoruje kulturní aktivity, umělce, výstavy, koncerty a sport. Nezabýváme se podporou politických stran a akcí směřujících proti národnostním menšinám.

Sponzorovat se dá v podstatě cokoli, časté je sponzorování různých kulturních akcí a programů, výstav nebo sportu. Obrovský příliv peněz do různých sportovních odvětví v několika uplynulých letech nezpůsobila ani tak klasická reklama jako právě sponzoring - tedy možnost zviditelnit firmu či výrobek, a to za velmi atraktivních podmínek. Základní forma propagace - potištěné sportovní dresy a potřeby, mantinely a zdi sportovních hal, světelné tabule, upomínkové předměty jsou první možností, druhou je pak tzv. mediální sponzoring (forma sponzorských vzkazů), který v posledních letech nabývá na atraktivitě. 

- Přednostně sponzorujeme naše zákazníky, což znamená že jestliže je více podobných žádostí na jeden termín, upřednostňujeme žádosti podané našimi klienty.

- Každý rok máme vyhrazené finanční prostředky na sponzorské aktivity a každou žádost posuzujeme individuálně. Žádostí je ale za rok více než 400, proto je potřeba žádost zaslat s předstihem, aby mohla být sponzorovaná akce zařazena do firemních marketingových plánů a mohly být ideálně využity propagační materiály na tyto akce (plachty, bannery atd.) 

Minimální předstih je alespoň 3 měsíce. Při nedodržení této doby je možné, že vaše akce začne dříve, než se dostane na pořad jednání. Upozorňujeme, že spousta subjektů vyjednává sponzoring třeba i rok dopředu, což je samozřejmě velmi zvýhodňuje oproti žádostem podávaných tento rok. Není proto vhodně nechávat vše na poslední chvíli.

 

Zde ke stažení smlouva o sponzorské spolupráci